ชี้ “ไฮโซลูกนัท” หมดสิทธิรับเงินเยียวยา สมัครใจทำผิดร่วมชุมนุม

ความจริง! ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.64 ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงผู้บาดเจ็บในที่ชุมนุมว่า พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 บัญญัติเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา โดยผู้เสียหายจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือร่วมเป็นคู่กรณี และต้องเป็นความผิดที่ระบุไว้ในท้ายรายการของกฎหมายนี้ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก

คนป่วยเจ็บ หรือชรา ความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงหรือทำให้เกิดการระเบิด ซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว กรณีของ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ไฮโซลูกนัท ก็เป็นการสมัครใจร่วมกระทำผิดในการเข้าร่วมชุมนุม เนื่องจากขณะนี้มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ผู้ที่ฝ่าฝืนก็มีความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และทุกครั้งที่มีการนัดชุมนุมก็จะแจ้งสถานที่ เมื่อเข้าไปในที่ชุมนุมเป็นการยากที่จะแยกว่าใครเกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือไม่ จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินเยียวยา ส่วนเรื่องการออกราชกิจจาฯเยียวยาผู้ที่ได้รับกระทบจากการชุมนุมเป็นเรื่องของรัฐบาล ไม่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม.

เครดิต https://www.dailynews.co.th/news/163351/

drama-addictdrama-addict
drama-addict

ข่าวdrama addict รวมข่าวdrama addict วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของdrama addict ทุกประเด็นข่าววันนี้ ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับdrama addict ข่าวด่วนเกี่ยวกับdrama addict โพส Drama-Addict ,เฟส Drama-Addict ,ข่าว Drama-Addict, ดราม่า - แอดดิค